Quý Dì Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn tham dự lễ Bổn Mạng Nhà Thờ Bàu Hoang – Mặc Bắc

Vào lúc 16g30’ ngày 15. 09. 2022, tại khu vực nhà thờ Bàu Hoang, đã diễn ra Thánh lễ đồng tế Mừng Kính Lễ Mẹ Sầu Bi, Bổn Mạng Nhà Thờ Bàu Hoang. Thánh Lễ sốt sắng với sự tham dự của quý Dì Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đang mục vụ tại khu vực Mặc Bắc, quý Soeur, quý Thầy và hàng trăm giáo dân từ các nơi trong hạt Mặc Bắc như: nhà thờ Mặc Bắc, các khu vực nhà thờ Ba Giồng, Ngọn, Định Thuận, Lộ Mới và một số khách hành hương từ Thành Phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc tham dự Thánh Lễ, mọi người đã cùng quy tụ về bên Mẹ Bàu Hoang, dâng lên những lời kinh để tôn kính Mẹ.

Kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi mà khu vực nhà thờ Bàu Hoang đã chọn làm Bổn Mạng thật ý nghĩa qua lời dẫn của Cha chủ tế Phêrô Lê Công Rạng. Ngài đã nói: Tại Sao Nhà Thờ Bàu Hoang chọn Đức Mẹ Sầu Bi? Mà Không chọn lễ Mẹ Thiên Chúa hay hồn xác lên trời? Hay một tước hiệu nào khác? “Sầu Bi” không phải là tôn sùng sự đau khổ, nhưng là một sự kết hợp chặt chẽ với mầu nhiệm thập giá. Mầu nhiệm đau khổ vì yêu, và là niềm vinh dự cho những ai thông hiệp trong cuộc thương khó Chúa. Đó là con đường duy nhất để được cứu độ, là bài học quý giá cho tất cả chúng ta: không dừng ở đau khổ, nhưng nhờ đau khổ để đạt tới vinh quang. Với con đường thập giá mà Chúa Giêsu đã chọn trong công cuộc cứu độ loài người, Ngài mời gọi tất cả chúng ta, cùng thông hiệp vào chương trình cứu độ con Ngài.

Người Nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi noi gương Mẹ Maria, mẫu gương tuyệt vời về niềm tin, hiệp thông với mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giê-su Con Mẹ. Ước gì mỗi người chúng ta cũng yêu mến Thánh Giá bằng tinh thần hy sinh. Nguyện chúc Chị Em Mến Thánh Giá Cái Mơn luôn gieo vãi yêu thương, làm chứng nhân sống động nơi môi trường các Chị đang phục vụ.

Ban VH – TT Mến Thánh Giá Cái Mơn

Một số hình ảnh:

 

Trả lời