Họ Đạo Đức Mỹ: Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Tháng 11 là tháng mà mỗi Kitô hữu kính nhớ ông bà tổ tiên đã qua đời, và cũng để nhắc nhở cho chúng ta cầu nguyện các đẳng linh hồn. Đặc biệt ngày 02 tháng 11 là ngày Giáo hội dành riêng để kính nhớ các linh hồn một cách đặc biệt hơn nữa.

Vừa qua, cũng như nhiều họ đạo khác, họ Đạo Đức Mỹ cũng cử hành Thánh lễ tại đất Thánh họ đạo một cách long trọng để cầu cho các linh hồn.

Bắt đầu từ sáng sớm đã có rất nhiều người mang nhang đèn, hoa nến đến để sửa soạn cho phần mộ tổ tiên của ông bà cha mẹ và những người thân trong gia đình mình đã an nghỉ. Thấy cảnh này tôi lại liên tưởng và nghỉ đến một điều, đó là chúng ta những người còn sống thì sẽ có những ngày tết để sum vầy bên người thân trong gia đình, còn đối với các linh hồn thì ngày 02 tháng 11 cũng chính là ngày tết của các đẳng linh hồn, ngày mà mỗi người Kitô hữu, mỗi người con người cháu tỏ lòng thảo kính đối với ông bà cha mẹ và tỏ lòng bác ái đối với những người đã khuất.

Tuy rằng 18g00 giờ chiều mới bắt đầu thánh lễ nhưng bắt đầu từ 17g00 giờ chiều đã có rất nhiều người đến đất thánh trước để viếng và đốt nhang cho Ông bà cha mẹ.

Bài giảng trong thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn, Cha Phaolo – Cha phó họ Đạo Đức Mỹ đã nhắc cho tất cả mọi người: có thể tất cả mọi người chúng ta, đều là những con nợ của các tín hữu đã qua đời. Món nợ thứ 1: nợ THÂN BẰNG- HUYẾT TỘC: đó là những người thân máu mủ – ruột thịt của chúng ta. Món nợ thứ 2: nợ ÂN TÌNH: đó là những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng, ân nhân, … cũng có thể nhờ họ mà chúng ta sống được như ngày nay. Món nợ thứ 3: nợ CÔNG BẰNG: không ai trong chúng ta luôn sống tốt lành thánh thiện, làm sao tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót trong cuộc đời. Trong số đó có, có thể có những tội phàm công khai trong cách ăn nết ở bất xứng, làm gương mù, gương xấu. Như thế chúng ta đều mắc nợ những người đã khuất. Nói đến nợ thì phải lo mau mắn đền bù nhất là nợ đối với người chết, nếu không, dù còn sống hay khi chết, chúng ta sẽ phải trả lẽ rất nặng nề trước mặt Chúa. Cách trả nợ tốt nhất đối với người đã chết là chúng ta nhớ đến dâng nhưng việc lành như đọc kinh, cầu nguyện, thánh lễ, nhường mọi ân xa của chúng ta để mưu ích cho các linh hồn.

Ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời cũng nhắc chúng ta những người còn sống phải nhớ đến thân phận làm người của chúng ta để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày chúng ta lìa cõi thế.

Loantran

Một số hình ảnh:

Trả lời