Họ đạo Phú Thuận: Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

 

Ngày 02 tháng 11, ngày Giáo hội lữ hành kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì xác tín rằng: cầu nguyện cho những người đã khuất là một việc lành thánh, và chắc chắn khi được về quê trời và hiện diện trước Nhan Thánh Chúa, các Ngài sẽ không ngừng chuyển cầu cho chúng ta là những người còn sống trên thế gian. Sự trao đi và nhận lại đó không chỉ là một việc bác ái mà còn là một bổn phận, diễn tả tâm tình hiếu kính và củng cố Giáo hội thêm bền vững trong sự thánh thiện. Ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời liên quan đến niềm tin về luyện ngục và các thánh thông công.

Trong tâm tình đó, cùng với Giáo hội, Họ đạo Phú Thuận cũng đã quây quần bên đất Thánh của Họ đạo để hiệp dâng Thánh Lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn mau về hưởng nhan thánh Chúa.

 

Trong bài giảng Cha Đa-Minh nhắn nhủ giáo dân trong họ đạo rằng: “cuộc sống trần gian rồi sẽ qua đi, tất cả chỉ là cõi tạm, chúng ta không nên tìm kiếm những thứ hư vô, nhưng hãy tìm hạnh phúc vô tận trong cuộc sống vĩnh cữu mà Chúa sẽ ban cho những người xứng đáng.

Nguyện xin Thiên Chúa soi đường dẫn lối cho mỗi người chúng con biết sống đạo đức thánh thiện; biết hy sinh, chia sẻ những điều tốt lành và đặc biệt luôn nhớ đến và cầu nguyện cho các linh hồn.

Mymy Nguyễn

 

 

Trả lời