Thứ Ba, ngày  25.10.2022

Tin Mừng Lc 13, 18 – 21

“Nước Trời giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy giống cái gì?” (Lc 13, 18b)

Trần gian chỉ là tạm bợ, là nơi để ta lập công phúc cho đời sau, cũng chính vì vậy mà nếu không ý thức chúng ta sẽ dễ đánh mất linh hồn vì quên đi cùng đích của ta là chính Chúa. Bởi vì mỗi ngày, chúng ta chạy đua với thời gian để tìm kiếm ước mơ, tiền tài, danh vọng mà dễ dàng quên đi Thiên Chúa và sự sống đời sau là Thiên đàng mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.

Hôm nay, Chúa gởi đến chúng ta dụ ngôn hạt cải và nắm men trong bột, để đánh thức lương tâm mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta chỉ muốn hưởng kết quả mà không ra sức gieo trồng, chăm sóc thì chúng ta chỉ có thể nhìn người khác hưởng thành quả của họ. Nếu chúng ta chỉ muốn hạnh phúc thì đau khổ sẽ dành cho ai? Thánh Vincent de Paul đã dạy rằng: “Ở đời này, chúng ta phải coi là một nỗi bất hạnh lớn lao khi không phải chịu đau khổ nào”. Hãy đón nhận Thập giá với lòng yêu mến Chúa. Nhờ đó, qua những đau khổ chúng ta sẽ gieo được hạt giống cho hạnh phúc Thiên đàng.

Maria Lê Thị Thiện Như – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời