Muộn Màng Con Vẫn Muốn Tu

Hôm nay con đã già rồi

Chúa ban một vợ thêm phần ba con

Đâu còn cái tuổi vàng son

Dời non, lấp bể, vá trời, đa mưu

 

Thế mà con muốn đi Tu

Để con rao giảng những điều con Tin

Bởi vì trong kiếp nhân sinh

Mà không có Chúa chỉ là phù vân

 

Nhiều việc cần lắm Chúa ơi!

Người Tu thắp sáng cho đời niềm tin

Đời tu mới sống hết mình

Đời tu mới dám hết tình cho không

 

    Còn người có vợ có chồng

Trách nhiệm con cái lo phòng xa xôi

Thuyền con Chúa ghép “ván” rồi

Nên con xin Chúa gọi mời duyên Tu

 

    Chỉ cần Chúa chọn “ván” thôi

    Đời tu, “ván” sẵn ghép đôi Chúa mà.

Người Tông Đồ

Trả lời