Tuần Thánh – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 25.03.2024. Tuần Thánh

Tin Mừng Ga 12, 1-11

Lạy Chúa, chúng con bắt đầu bước vào Tuần Thánh, là tuần lễ chúng con được sống kết hợp sâu xa với mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa xức dầu thơm tại làng Bê-ta-ni-a nơi nhà của chị em Matta, Maria và Ladarô. Cô Maria đã làm một việc hết sức đặc biệt: xức dầu thơm quý lên chân Chúa rồi lấy tóc mình mà lau. Hành động này đã khiến một số người không hai lòng vì cho rằng bà phung phí. Tuy nhiên, việc bà làm mang ý nghĩa cho việc mai táng của Thầy.

Xin Chúa cho chúng con luôn cảm thức và cũng bước đi cùng Chúa trên đường thánh giá trong Tuần Thánh này. Amen.

Anê Lâm Thị Tuyết Ngân, Lớp Tập Sinh I

Thứ Ba, ngày 26.03.2024. Tuần Thánh

Tin Mừng Ga 13, 21-33. 36-38

“Sau khi ăn miếng bánh. Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối”

Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết rõ tâm trí của từng môn đệ, Chúa biết Phê-rô sẽ chối Thầy, biết Giu-đa sẽ bán Thầy. Nhưng Chúa vẫn yêu thương, tha thứ và chờ đợi từng người trở về với tình thương Ngài. Vì Giu-đa đã bị bóng tối sự dữ che lấp tâm hồn nên ông đón nhận ánh sáng của Chúa.

Lạy Chúa, trong cuộc sống, đôi khi chúng con bị che khuất bởi bóng tối của tội lỗi, của thế gian mà đời chúng con xa cách Chúa. Xin ánh sáng của Chúa chiếu rọi nơi tâm hồn chúng con, để chúng con đón nhận ánh sáng của Chúa và mang đến cho những người chúng con gặp gỡ. Xin cho chúng con biết sống yêu thương như Chúa đã yêu, để chúng con biết sẵn sàng tha thứ cho nhau sai phạm. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con trong từng ngày sống. Amen.

Ysave Nguyễn Ngọc Lan Thanh, Lớp Tập I

 Thứ Tư, ngày 27.03.2024. Tuần Thánh

Tin Mừng Mt 26, 14-25

Tin Mừng hôm nay cho thấy hoàn cảnh Giu-đa, sau một quyết định suy nghĩ nông cạn, Giu-đa đã bán Thầy mình với giá ba mươi đồng bạc. Và cuối cùng, nhận một cái kết thảm thương.

Biết bao lần chúng con đã chọn lựa trước những cơ hội. Giu-đa ngày xưa đã chết nhưng Giu-đa ngày nay vẫn còn hiện diện. Giu-đa tôn vinh tiền bạc mà đành tâm bán Chúa. Còn chúng con, chúng con đang tôn vinh điều gì? Khi chúng con đang để quyền lợi, danh vọng, tiền bạc, tình cảm làm chủ đời mình. Và Chúa đang ở đâu nơi chúng con mà đôi khi chúng con chưa phản chiếu được hình ảnh Chúa. Chúng con yếu đuối làm ô danh Chúa và còn xúc phạm đến anh chị em xung quanh bằng lời nói, cử chỉ và chính lối sống của mình.

Xin Chúa cho chúng con biết thật lòng trở về với Chúa và giao hòa với anh chị em, nhất là những ngày cuối của Mùa Chay. Cái chết của Giu-đa sẽ đi về đâu nhưng cái kết của Giu-đa chính là bài học của chúng con hôm nay. Xin cho chúng con có được sự khôn ngoan của Chúa để biết lựa chọn đúng với Thánh Ý Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con luôn đặt niềm tin tưởng nơi Chúa và chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Amen.

-Ephata-

Thứ Năm, ngày 28.03.2024. Tuần Thánh

Tin Mừng Ga 13, 1-15

 Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống những ngày cao điểm của năm Phụng Vụ, tưởng niệm mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Hôm nay Chúa đã khai mạc cuộc thương khó khi cùng với các môn đệ dùng bữa Tiệc ly. Trong bữa tiệc cuối cùng này, Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể như dấu chỉ của Giao Ước Mới. Giao Ước Người lập khi đổ máu hy sinh trên Thánh Giá.

Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến việc quan trọng mà Chúa muốn các môn đệ phải làm đó là bài học yêu thương. Cử chỉ phục vụ yêu thương thể hiện cách rõ ràng và cụ thể khi Chúa hạ mình rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu đã dùng những điều này với một tình yêu vô biên nhằm nêu gương cho các môn đệ của Người: “Nếu Thầy là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. (Ga 13,14)

Xin Chúa cho chúng con cảm nhận được niềm vui khi dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Ước chi cuộc sống của mỗi người trong chúng con luôn thấm nhuần tinh thần của Chúa, để mỗi ngày trôi qua chúng con điều sống “thánh” như lời Chúa dạy: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”. Xin cho chúng con có ánh mắt tế nhị, có cái nhìn cảm thông của Chúa, để trong cuộc sống chúng con thực sự trở nên chứng nhân sống động phục vụ Chúa trong tình yêu và mưu ích cho phần rỗi của anh chị em. Amen.

-Ephata-

 Thứ Sáu, ngày 29.03.2024. Tuần Thánh

Tin Mừng Ga 18,1-19,42

 Lời Chúa hôm nay tường thuật lại toàn bộ cuộc khổ nạn Thương khó của Đức Giê-su. Từ sau bữa Tiệc Ly, Đức Giê-su đưa các Tông đồ đi vào vườn Ghếtsêmani để cầu nguyện. Đến việc Đức Giê-su bị bắt, chịu đánh đòn và chết giữ hai tên trộm. Tình thương của Thiên Chúa thật bao la, chỉ vì yêu thương nhân loại tội lỗi mà ban Con một của Ngài xuống thế để cứu chuộc nhân loại. Chúng con nhận ra mình thật bất xứng trước tình yêu thương cao cả của Ngài nhưng Chúa vẫn yêu chúng con.

Xin Chúa Giê-su cho chúng con luôn yêu mến thập giá tình yêu của Chúa, xin cho chúng con được thông phần đau khổ với Chúa trong cuộc khổ nạn để cùng được sống lại trong vinh quang với Chúa. Amen

Hoa Hồng Thủy Tinh

 Thứ Bảy, ngày 30.03.2024. Tuần Thánh

Tin Mừng

Giáo Hội mời gọi chúng con sống thinh lặng thánh trong ngày thứ bảy Tuần Thánh là ngày để suy ngắm mầu nhiệm tình yêu Chúa đã dành cho chúng con.

Xin Chúa cho chúng con luôn sống trong tâm tình cảm tạ Chúa trong suốt cuộc đời chúng con, hầu chúng con được biến đổi và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.

Maria Trần Như Khoa 

Trả lời