Lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng Họ Đạo Bình Châu

Nhìn lại lịch sử Giáo hội Việt Nam 300 năm đã trải qua nhiều cuộc bách hại và có hàng trăm người đã tử vì đạo. Trong số đó có 118 vị đã được phong thánh Các thánh tử đạo Việt Nam đã chịu nhiều đau đớn thân xác để bảo vệ cho niềm tin Kitô giáo, các Ngài là những chứng nhân cho lòng trung thành tuyệt đối với Chúa: “Không có gì có thể tách chúng tôi ra khỏi tình yêu Thiên Chúa”. Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam những hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trải dài trên quê hương chúng ta.

Trong tâm tình tạ ơn và mừng lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sáng Chúa Nhật XXXIII thường niên Cha Giuse đã chủ sự thánh lễ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho họ đạo Bình Châu nhân dịp bổn mạng Họ đạo. Xin Chúa cho chúng ta noi gương các thánh biết hy sinh, chết đi những cái tôi, tính thờ ơ để cùng nhau chung xây Giáo hội hầu làm cho nhiều người biết Chúa và để Nước Chúa lan rộng khắp nơi.

Hòa cùng niềm vui đó, các em thiếu nhi của các họ đạo: Bình Đại, Bình Châu, Bình Huề, Thạnh Phước thay lời cầu xin và lòng biết ơn dâng lên những điệu múa, xin Thiên Chúa và các Thánh thương nhậm lời chúng con.

Mymy Nguyễn

Một số hình ảnh:

 

Trả lời