Bảng Xét Mình

THỰC HÀNH:
Trước khi xưng tội, em cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, (đọc Kinh Trước Xét mình.tr.63) xin Chúa giúp em thấy rõ mọi tội lỗi em đã phạm, rồi xin Chúa giúp em can đảm sửa chữa và từ bỏ. Em có thể dựa vào BẢN XÉT MÌNH để biết mình đã phạm những tội gì và phạm bao nhiêu lần.
– Sau khi Xét mình, em hãy giục lòng ăn ăn tội, xin Chúa thương tha thứ tội lỗi và quyết tâm từ bỏ tội lỗi. Em đọc kinh Ăn năn tội.

Có 2 cách xét mình: xét theo 10 điều răn hoặc xét theo những bổn phận.

XÉT MÌNH THEO 10 ĐIỀU RĂN

1. Lỗi điều răn thứ nhất:
– Con đã bỏ đọc kinh sáng, kinh tối …. (lần).
– Con đã chơi giỡn, ngủ gục, lo ra khi đọc kinh, xem lễ..
– Con đã chối mình là người Công giáo….
– Con có giấu tội trọng không xưng thú …
– Con đã rước lễ phạm sự thánh….

 1. Lỗi điều răn thứ hai:
  – Con đã nói phạm đến tên Chúa, chửi trời trách đất …
  – Con đã kêu tên Chúa cách vô lễ…
  – Con đã thề dối, thề vặt….
 2. Lỗi điều răn thứ ba:
  – Con đã bỏ lễ Chúa nhật vì lười biếng…
  – Con đã dự lễ Chúa nhật không trọn…
  – Con đã làm việc xác ngày Chúa nhật (lễ buộc)…
 3. Lỗi điều răn thứ bốn:
  – Con có bất kính, bất hiếu, xúc phạm ông bà, cha mẹ…
  – Con đã không vâng lời cha mẹ, ông bà…
  – Con có giận ghét, mắng chửi cha mẹ, anh chị em….
  – Con có lười biếng làm việc bổn phận…
 4. Lỗi điều răn thứ 5:
  – Con có đánh lộn, chửi mắng người khác…
  – Con có xúi giục người khác đánh nhau …
 5. Lỗi điều răn thứ 6 và thứ 9:
  – Con có nói chuyện tục tĩu….
  – Con có tưởng nghĩ, ước ao làm chuyện tục tĩu….
  – Con có làm điều tục tĩu …
 6. Lỗi điều răn thứ 7 và thứ 10:
  – Con có ăn cắp tiền của người khác ….(bao nhiêu)
  – Con có muốn ăn cắp đồ dùng, tiền bạc của người khác…
  – Con có chơi ăn gian, không trả nợ….
  – Con có phá hại của người khác….
 7. Lỗi điều răn thứ 8:
  – Con có nói láo, nói dối ….
  – Con có nói xấu người khác…
  – Con có vu cáo, lừa gạt người khác…
  – Con có ghen tị, bươi móc chuyện riêng của người khác…
  – Con có kiêu ngạo, khinh dể người khác…

XÉT MÌNH THEO BỔN PHẬN

 1. Bổn phận đối với Chúa:
  – Con đã bỏ Thánh lễ Chúa nhật, … .lần.
  – Con đã bỏ kinh sáng, kinh tối…. lần.
  – Con có ngủ gục, lo ra, chia trí, chơi giỡn trong nhà thờ….
  – Con đã bỏ học, lơ là học giáo lý, đọc Lời Chúa….
  – Con đã kêu tên Chúa vô cớ, có thề dối thề gian…
 2. Bổn phận đối vối cha mẹ, bề trên:
  – Con thiếu tôn kính, không vâng lời ….
  – Con có nối dối, nói vô phép, xúc phạm cha mẹ…
  – Con có hờn giận, ganh tị…
 3. Bổn phận đối với người khác:
  – Con có đánh lộn, chửi lộn ….
  – Con có nói xấu, chỉ trích …
  – Con có hờn giận, thù ghét…
  – Con không giúp đỡ kẻ khác khi có thể…
  – Con có ước muốn ăn cắp tiền bạc, đồ dùng của người …
  – Con đã ăn cắp tiền…(bao nhiêu).
 4. Bổn phận đối với chính mình:
  – Con có kiêu ngạo, khinh dể người khác…
  – Con có lười biếng, bê trễ việc học, việc bổn phận…
  – Con có nói tục, ước ao, làm chuyện xấu…
  – Con có mê ăn uống quá độ…
  – Con có hà tiện, hoặc đã hoang phí tiền của…

Trả lời