Bài 40: Sáu Điều Răn Hội Thánh

 1. LỜI CHÚA (Mt 16,19)
  “Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước Trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, thì trên trời sẽ cầm buộc; sự gì con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời sẽ tháo gỡ như vậy”.
 2. GHI NHỚ1. H. Hội thánh có nhiệm vụ gì đối với luật Chúa?

  T. Hội Thánh là Mẹ và là Thầy, có nhiệm vụ dạy dỗ và giúp ta tuân giữ luật Thiên Chúa.2. H. Hội Thánh có điều gì để giúp ta tuân giữ luật Chúa?

  T. Hội Thánh có 6 Điều răn. (x.Kinh Tr.65).3. H. Người tín hữu đón nhận giáo huấn Hội Thánh thế nào?

  T. Người tín hữu có bổn phận tìm hiểu và vâng nghe các giáo huấn của Hội Thánh với tình con thảo.

III. THỰC HÀNH
Em yêu mến và vâng phục các điều luật Hội Thánh.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã trao quyền năng và sự khôn ngoan cho Hội Thánh, để giúp tín hữu yêu mến Chúa và tuân giữ luật Chúa. Xin cho chúng con biết tuân giữ những điều Hội Thánh truyền dạy, để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và sinh nhiều ích lợi thiêng liêng cho chúng con.
 2. BÀI HÁT: CHIÊN CỦA TA

Chiên của Ta thì nghe biết tiếng Ta,
Ta biết chúng và chúng theo Ta.
Ta ban cho chúng sự sống muôn đời.
Và không bao giờ chúng sẽ bị diệt vong.

Trả lời