Bài 41: Đời Sống Cầu Nguyện

PHẦN IV
KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO  

Bài 41:
ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

 1. LỜI CHÚA (Mt 26,41)
  “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối”.
 2. GHI NHỚ1. H. Cầu nguyện là gì?

  T. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, để gặp gỡ và nói chuyện với Chúa.2. H. Ta có thể cầu nguyện thế nào?

  T. Ta có thể cầu nguyện với tâm tình: thờ phượng, cám ơn, xin lỗi và xin ơn Chúa.3. H. Ta có thể cầu nguyện khi nào?

  T. Ta có thể cầu nguyện luôn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, nhất là đọc kinh sáng, kinh tối.4. H. Cầu nguyện có cần thiết không?

  T. Rất cần thiết, vì cầu nguyện là hơi thở của linh hồn người Kitô hữu, nhờ đó mà ta được nhiều ơn Chúa và sống đẹp lòng Chúa hơn.

III. THỰC HÀNH
Em luôn nhớ Chúa và tâm sự với Chúa.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, để chúng con luôn được gặp gỡ, tâm sự với Chúa, nhờ đó, Chúa luôn ở với chúng con và ban mọi ơn lành cho chúng con.
 2. BÀI HÁT: THÁNH HÓA CÔNG VIỆC

Trước khi làm việc gì, ta cầu xin Thiên Chúa giúp ta,
Nhớ khi xong việc gì, ta tạ ơn Thiên Chúa muôn đời.
Trước khi em học gì, em cầu xin Thiên Chúa giúp em,
Nhớ khi em học rồi, em tạ ơn Thiên Chúa muôn đời.

 

Trả lời