Bài 42. Kinh Lạy Cha

CHÚA DẠY CẦU NGUYỆN – KINH LẠY CHA

  1. LỜI CHÚA (Mt 6,9)
    “Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời”.
  2. GHI NHỚ1. H. Kinh Lạy Cha có quan trọng không?T. Kinh Lạy Cha rất quan trọng, vì là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là Lời kinh Chúa dạy và là Lời kinh của Hội Thánh.2. H. Kinh Lạy Cha giúp ta cầu nguyện thế nào?T. Kinh Lạy Cha giúp ta hướng lòng lên Thiên Chúa là Cha chúng ta, để tôn vinh Danh Cha, Nước Cha, ý Cha, và cũng để nguyện xin cho những nhu cầu của con người.3. H. Ta phải đọc kinh Lạy Cha như thế nào?

    T. Ta phải đọc kinh Lạy Cha trong tâm tình người con thảo hiếu, như Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, và làm cho cuộc sống ta hoà nhập theo lời kinh Chúa dạy.

III. THỰC HÀNH
Em sốt sắng đọc kinh Lạy Cha, nhớ đọc kinh sáng, kinh tối, đọc kinh trước và sau bửa ăn.

  1. CẦU NGUYỆN
    Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện qua kinh Lạy Cha. Xin cho chúng con luôn sốt sắng đọc kinh này trong tâm tình của người con thảo hiếu và luôn sống đẹp lòng Cha trên trời.
  2. BÀI HÁT: NẦY ĐÔI BÀN TAY

Nầy đôi bàn tay duyên dáng,
Chắp dâng Chúa như nụ hoa,
Câu kinh con thiết tha nguyện cầu,
Cuộc đời con như cánh hoa xinh tươi.

Trả lời