Bài 37: Điều Răn Thứ Bảy – Chớ Lấy Của Người sống Công Bằng

 1. LỜI CHÚA (Rm 13,7)
  “Anh em nợ ai cái gì, thì hãy trả cho người ta cái đó”.
 2. GHI NHỚ1. H. Điều răn thứ bảy dạy ta những gì?T. Điều răn thứ bảy dạy ta sống công bằng: nghĩa là tôn trọng của cải người khác và sử dụng của cải trong tinh thần chia sẻ.2. H. Tội lấy của người khác cách bất công là những tội nào?

  T. Là những tội này : – trộm cắp. – gian lận. – hối lộ-Thâm lạm của công. – cho vay ăn lời quá đáng.3. H. Tội giữ của người khác cách bất công là những tội nào?

  T. Là những tội này :
  – không trả nợ.
  – trốn thuế.
  – tích trữ của gian.
  – không hoàn lại của đã mượn hay đã lượm.4. H. Kẻ đã lỗi đức công bằng thì phải làm thế nào?

  T. Phải hoàn trả lại những gì đã chiếm đoạt, và bồi thường cân xứng những thiệt hại gây ra.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm không bao giờ trộm cắp, hoặc giữ vật gì không phải là của em.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Thiên Chúa là Đấng thưởng phạt công minh. Xin dạy chúng con biết tôn trọng của cải người khác và nếu lỡ làm thiệt hại ai thì can đảm đền bù.
 2. BÀI HÁT: GIỚI RĂN THỨ BẢY.

Ăn cắp của người ta, là lỗi đức công bằng.
Phải đền trả người ta, tôi đó mới được tha.
Đập phá của người ta, là lỗi đức công bằng.
Phải bồi thường xứng đáng, tội đó mới được tha

Trả lời