Bài 33: Điều Răn Thứ Ba, Giữ Ngày Chúa Nhật Thánh Hóa Ngày Chúa Nhật

 1. LỜI CHÚA (Xh 20,8-10)
  “Người hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi”
 2. GHI NHỚ1. H. Điều răn thứ ba dạy ta những gì?T. Điều răn thứ ba dạy ta thánh hoá ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.2. H. Ta phải làm gì để thánh hoá những ngày ấy?

  T. Ta phải tham dự thánh lễ, nghỉ việc xác và nên làm thêm các việc lành, như tham dự các giờ kinh chung, làm các việc bác ái và tông đồ.3. H. Ta phải tham dự thánh lễ Chúa nhật như thế nào cho đúng Luật của Hội Thánh ?

  T. Phải tích cực tham dự thánh lễ từ đầu đến cuối, trừ khi được miễn chuẩn vì lý do chính đáng. Nếu cố tình bỏ lễ thì mắc tội trọng.

III. THỰC HÀNH
Em sốt sắng tham dự thánh lễ Chúa nhật.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, ngày Chúa nhật nhắc nhở chúng con công trình sáng tạo của Chúa, và sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết sống niềm vui ngày Chúa nhật và làm nhiều việc lành phúc đức.
 2. BÀI HÁT: NGÀY CHÚA NHẬT

Ngày Chúa nhật đi xem lễ, kiêng việc xác,
công đức tiền bạn, đi thăm chốn tù đầy.
Ngày Chúa nhật đi xem lễ, kiêng việc xác,
thăm viếng bệnh nhân, là tìm Chúa nơi người ta.

Trả lời