Bài 32: Điều Răn Thứ Hai

 1. LỜI CHÚA (Xh 20,7)
  “Ngươi không được kêu tên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, mà làm điều bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ kêu tên Người mà làm điều bất xứng”
 2. GHI NHỚ 

  1. H. Điều răn thứ hai dạy ta sự gì?
  T. Điều răn thứ hai dạy ta bổn phận tôn kính tên Chúa, vì Danh Người là Thánh.2. H. Để tôn vinh Chúa trong mọi sự, ta nên làm gì?
  T. Ta nên làm Dấu Thánh giá khi khởi đầu ngày sống, khởi đầu mọi kinh nguyện cũng như mọi việc làm.

  3. H. Có những tội nào nghịch điều răn thứ hai?
  T. Có những tội này: kêu tên Chúa cách bất xứng, không giữ điều thề hứa nhân danh Chúa, nói phạm đến Chúa và Hội thánh, thề gian.

III. THỰC HÀNH
Em kêu tên Giêsu “Maria” Giuse cách trang nghiêm.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Thiên Chúa là Đấng Thánh, Chúa đã dạy chúng con phải tôn kính Danh Thánh Chúa. Xin giúp chúng con sống thánh thiện để mọi người nhìn thấy việc lành nơi chúng con mà ngợi khen Thánh Danh Chúa.
 2. BÀI HÁT: EM LÀ CON CHÚA.

Em là con Chúa, em phải mến yêu tôn thờ Danh Ngài. Sống đời gương mẫu, luôn luôn biết yêu thương người. Đã là con Chúa, em phải gắng công để tìm hiểu Ngài. Siêng học giáo lý, chăm lo sống theo Lời Người.

Trả lời