Bài 29: Tập Luyện Nhân Đức

 1. LỜI CHÚA (Pl 4,8)
  “Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý”
 2. GHI NHỚ 

  1. H. Nhân đức là gì?
  T. Nhân đức là thói quen tốt, do Chúa ban và do tập luyện, giúp ta làm sự thiện cách dễ dàng hơn. (x. Kinh cải tội bảy mối.Tr.66) 

  2. H. Đức Tin là gì?
  T. Đức Tin là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta phó trọn đời mình cho Thiên Chúa, cùng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa đã mạc khải, mà Hội Thánh truyền lại cho ta. 

  3. H. Đức Cậy là gì?
  T. Đức Cậy là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta dựa vào sức mạnh Chúa, và vững lòng mong đợi hạnh phúc Nước Trời mà Chúa Giêsu đã hứa ban.4. H. Đức Mến là gì?
  T. Đức Mến là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương mọi người như chính bản thân.

III. THỰC HÀNH
Em bắt chước thánh bổn mạng, tập luyện các nhân đức.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin thêm lòng Tin – Cậy – Mến cho con và giúp con tập luyện nhân đức để nên giống Chúa.
 2. BÀI HÁT
  Lạy Chúa, xin cho con, một Đức Tin anh dũng, một Đức Cậy không sờn, một Đức Mến nhiệt nồng. Con chỉ muốn mến yêu Chúa trong hy sinh và gian lao, vì Đức Mến đòi nơi con một lòng hy sinh không bến bờ.

Trả lời