Bài 25: Rước Lễ

 1. LỜI CHÚA (Ga 6, 54)
  “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta, thì sẽ được sống đời đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết”
 2. GHI NHỚ 

  1. H. Muốn Rước lễ thì phải có những điều kiện nào?
  T. Muốn Rước lễ thì phải sạch tội trọng, có ý ngay lành, dọn mình chu đáo và giữ chay theo luật dạy. 

  2. H. Rước lễ thì được những ơn ích nào?
  T. Ta được những ơn ích này:
  – Một là được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô và Hội thánh.
  – Hai là được tẩy xóa các tội nhẹ.
  – Ba là được lớn lên trong ân sủng.
  – Bốn là được bảo đảm sự sống muôn đời. 

  3. H. Ta nên siêng năng Rước lễ thế nào?
  T. Ngoài bổn phận Rước lễ mỗi năm ít nhất một lần, ta nên Rước lễ mỗi ngày.

III. THỰC HÀNH
Mỗi ngày làm một việc thiện để kết thành bó hoa dâng Chúa trong ngày Rước lễ lần đầu.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu, bao ngày tháng con hằng mong ước được rước Chúa vào lòng. Xin giúp chúng con trong những ngày này, biết chuẩn bị tâm hồn nên trong sạch và thánh thiện, hầu xứng đáng được Chúa ngự vào lòng chúng con.
 2. BÀI HÁT: BÊN BÀN TIỆC THÁNH

Quây quần bên bàn tiệc thánh này.
Để chia cho nhau tấm bánh Cha trao ban.
Quây quần bên ly rượu thơm ngát.
Trong tình yêu thương Chúa đã trối cho ta.

Trả lời