Bài 20: Bí Tích Rửa Tội

 1. LỜI CHÚA (Ga 3, 5)
  “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần”
 2. GHI NHỚ1. H. Bí tích Rửa tội là gì?T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để tái sinh ta trong đời sống mới, bởi nước và Chúa Thánh Thần.

  2. H. Bí tích Rửa tội mang lại cho ta những ơn nào?
  T. Bí tích Rửa tội ban cho ta những ơn này:- Một là rửa ta sạch tội tổ tông và các tội ta phạm, cùng tha mọi hình phạt do tội gây ra,- Hai là làm cho ta trở nên con cái Thiên Chúa, – Ba là ta được gia nhập vào Hội thánh.- Bốn là ghi vào linh hồn ta dấu ấn không thể xóa được.

  3. H. Bí tích Rửa tội có cần thiết không?
  T. Bí tích Rửa tội rất cần thiết vì Chúa Giêsu đã nói: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần” (Ga 3,5)

III. THỰC HÀNH
Hãnh diện được làm con Chúa, luôn cố gắng sống tốt với mọi người.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, chúng con cảm tạ lòng Chúa yêu thương, vì nhờ Bí tích Rửa tội, chúng con được sạch tội và làm con Chúa. Xin cho chúng con sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
 2. BÀI HÁT: CHÚA LÀ CHA CHÚNG TA

Trả lời