Bài 16: Đức Mẹ Maria Mẹ Chúa Giê-su – Mẹ Hội Thánh

 1. LỜI CHÚA (Cv 1,14)
  “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, mẹ của Đức Giêsu và với các anh em của Đức Giêsu”.
 2. GHI NHỚ 

  1. H. Đức Maria là ai?
  T. Đức Maria là mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, nên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là mẹ Hội Thánh và cũng là mẹ ta. 

  2. Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria những đặc ân nào?
  T. Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria những đặc ân này:
  – Một là ơn Vô nhiễm nguyên tội.
  – Hai là ơn làm Mẹ Thiên Chúa.
  – Ba là ơn Đồng trinh trọn đời.
  – Bốn là ơn Hồn Xác lên trời. 

  3. H. Ta tôn kính Mẹ Maria như thế nào?
  T. Ta đặc biệt tôn kính, yêu mến, cầu xin Mẹ Maria, nhất là bắt chước các nhân đức của người.

III. THỰC HÀNH
Em yêu mến Đức Mẹ và siêng năng đọc kinh Kính mừng.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Mẹ Maria, xin cám ơn Mẹ đã hạ sinh Chúa Giêsu cho chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giêsu: luôn yêu mến, vâng lời và đơn sơ như em bé trong tay mẹ hiền.
 2. BÀI HÁT: MẸ CHÚA TRỜI

Mẹ Chúa Trời cũng là Mẹ chúng ta,
Sinh ra ta khi gần bên Thánh giá.
Lúc Chúa trối Gio-an: Đây là con Bà,
Cùng môn đệ: Đây là Mẹ của con.

Trả lời