Bài 13: Chúa Thánh Thần

 

 1. LỜI CHÚA (Ga 14,26)
  “Đấng Phù trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy chúng con mọi điều và sẽ làm cho chúng con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với chúng con”
 2. GHI NHỚ 

  1. H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào?
  T. Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, cùng một bản tính và một quyền năng như hai Ngôi cực trọng ấy. 

  2. H. Chúa Thánh Thần thánh hoá Hội thánh thế nào?
  T. Chúa Thánh Thần làm cho các tín hữu trở nên con cái Chúa Cha và được hợp nhất với Chúa Kitô. Người còn giúp họ nhận biết sự thật và sống trọn tình mến Chúa yêu người. 

  3. H. Ta phải sống với Chúa Thánh Thần thế nào?
  T. Ta phải tin kính, thờ phượng, cầu xin Chúa Thánh Thần và vâng theo ơn Người soi sáng, cùng tôn trọng hồn xác ta là đền thờ của Người.

III. THỰC HÀNH
Em sốt sắng cầu xin Chúa Thánh Thần trước khi học bài.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đốt lửa kính mến Chúa trong lòng chúng con, để chúng con yêu Chúa hết lòng và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con.
 2. BÀI HÁT: XIN THÁNH THẦN ĐẾN

Xin Thánh Thần hãy đến với chúng con,
Giúp chúng con thêm lòng yêu mến,
Xin mở lòng soi sáng trí khôn,
Giúp chúng con sống sao vẹn toàn.

Trả lời