Bài 12: Chúa Giê-su Sẽ Đến Phán Xét

 1. LỜI CHÚA (Mt 16,27)
  “Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”.

           Kinh Tin Kính: Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

 1. GHI NHỚ1. H. Chúa Giêsu còn đến thế gian nữa không?
  T. Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian để phán xét chung, và thưởng phạt mọi người tuỳ theo việc lành dữ họ đã làm.2. H. Khi nào Chúa Giêsu sẽ trở lại?
  T. Chắc chắn Người sẽ trở lại trong vinh quang vào ngày tận thế, nhưng ta không biết được lúc nào, nên ta luôn sống tỉnh thức đợi chờ.

III. THỰC HÀNH
Luôn sống ngoan ngoãn, làm nhiều việc tốt để đẹp lòng Chúa.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, xưa Chúa đã hứa: “Thầy đi để dọn chổ cho chúng con, và Thầy sẽ lại đến để đón chúng con về với Thầy”. Xin cho chúng con luôn sống tỉnh thức, cầu nguyện và làm nhiều việc tốt để đón chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang.
 2. BÀI HÁT : CON TUYÊN XƯNG

Con tuyên xưng Chúa đã chết đi,
Con tuyên xưng, Ngài đã sống lại,
Trong vinh quang, mai Ngài lại đến,
Đón chúng con, lên trời về với Chúa Cha.

Trả lời