Thứ Năm, ngày 13. 10. 2022

Tin Mừng: Lc 11, 47- 51

“Phải, tôi nói cho các ngươi biết: “ Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu””. (Lc 11, 51)

Con yêu!

Hôm nay cha thật sự rất buồn và rất giận. Cha buồn vì tất cả các việc Cha làm, những kinh sư và biệt phái kia vẫn không chấp nhận. Họ đóng kín cửa lòng mình trong sự cố chấp lầm lạc; họ biết những việc Cha làm đều phát xuất từ Thiên Chúa nhưng họ không muốn hiểu, không muốn tin. Cha càng giận họ hơn khi họ dùng lối sống giả hình để lôi kéo dân chúng đi sai đường, rời xa chân lý của Cha. Đáng lẽ họ là những người hưởng Thiên đàng trước hết. Nhưng họ đã khước từ và quay lưng lại với cánh cửa Thiên Đàng đang mở rộng chào đón họ. Giá như họ đừng làm gương xấu, giá như họ chịu đón nhận lời Chúa, giá như họ tin những việc Cha làm thì có lẽ bây giờ họ đã không đi quá xa như thế này.

Cha viết cho con đôi lời để nỗi lòng của Cha vơi đi phần nào. Cha hy vọng những dòng này, con sẽ nhìn lại cách sống của chính mình. Có thể con sẽ trách móc những kinh sư, biệt phái ấy, nhưng con à, biết đâu đôi lần con cũng đối xử với Cha và tha nhân như vậy đấy. Thử nhìn lại xem, nếu có, con hãy mau mắn thay đổi, trở về đúng đường lối Cha dạy, để trở thành chứng nhân của Cha, vâng lời Cha và làm gương tốt cho mọi người. Cha tin con sẽ làm được!

 Cha yêu con,

 JESUS

Tâm Thư – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời