Thì Thầm Dưới Chân Thập Giá

Mỗi khi con ngước nhìn lên Thánh Giá là mỗi lần con thổn thức – thổn thức vì Chúa yêu nhân loại và yêu con quá nhiều – thổn thức vì con không xứng với tình yêu Chúa dành cho con. Hôm nay thứ sáu tuần thánh con muốn thì thầm với Chúa đôi điều đơn thành nơi tâm hồn con ngay bây giờ và trong suốt cuộc đời của con.

Chúa Giê-su yêu! Con ngẫm suy về tình yêu Chúa trao ban cho nhân loại trong bảy lời trăn trối cuối cùng trên thập giá:

 • Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm (Lc 23,24)
 • Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng (Lc 23,43)
 • Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, “đây là con của Bà”, rồi Người nói với môn đệ: “đây là Mẹ của anh” (Ga 19,26-27)
 • Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con (Mt 27,46; Mc 15,34)
 • “Ta khát” (Ga 19,28)
 • Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất”. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí (Ga 19,30)
 • Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. Nói xong, Người tắt thở (Lc 23, 46)

Bảy lời sau cùng cho con cảm nhận cả cuộc đời của Chúa là “sống cho tình yêu và chết cho tình yêu”. Thật vậy:

 • Sống chết cho tình yêu: Ngài ở đỉnh đểm của sự đau khổ về thể xác cũng như trong tâm hồn. Dù vậy, Chúa không để cho đau khổ thống trị mà dùng tình yêu chiến thắng là xin Chúa Cha tha thứ cho những tâm hồn đang ngông cuồng, vô tâm hững hờ “xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”
 • Sống chết cho tình yêu: Chúa Giê-su bỏ qua sự đau khổ của chính mình để trao ban lòng thương xót cho anh trộm lành. Lòng thương xót – sự thứ tha dành cho những ai cậy dựa vào Ngài, biết kêu xin Ngài ghi nhớ đến mình – thì lòng thương xót ấy sẽ được thực hiện “hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng”. Đó cũng là phương thế Ngài thể hiện thần tính của mình mở cửa thiên đàng cho những ai biết sám hối ăn năn.
 • Sống chết cho tình yêu: Ngài quan tâm đến những người yêu thương mình, đặc biệt là Mẹ Maria người mẹ dấu yêu luôn dõi bước theo Chúa trên đường thánh giá đến đỉnh đồi canvê, lòng Mẹ như “lưỡi đòng đâm thâu” không sao diễn tả. Mẹ thương Chúa – Chúa thương Mẹ nên Ngài tỏ lòng con thảo với Mẹ, gởi Mẹ cho Thánh Gioan chăm sóc quãng đời còn lại của Mẹ lúc Ngài không còn hiện hữu trần gian “đây là Mẹ anh”
 • Sống chết cho tình yêu: Ngài cảm thấy lìa ra khỏi Cha của mình – cảm thấy đau đớn cô đơn tột cùng, các môn đệ thì lại “bỏ Ngài chạy trốn”, những người thân yêu của Ngài “nhìn từ xa” chỉ còn một mình đối diện với sự chết. Sự trống vắng ấy trở thành như một cơn khát mà Chúa Giê-su phải thốt lên “Ta khát”- Chúa khát được yêu và được đáp trả.
 • Sống chết cho tình yêu: “mọi sự đã hoàn tất” – sự đau khổ của Ngài đã qua và nhiệm vụ của Ngài đã hoàn thành. Lời vâng phục với Chúa Cha và trao tình yêu cho nhân loại bằng giá máu với cái chết trên thập giá đã thành toàn. Ngài biến đổi khoảnh khắc đen tối nhất của loài người trở thành ngày tươi sáng nhất cho nhân loại.
 • Sống chết cho tình yêu: Ngài hướng về Chúa Cha trong tương quan mật thiết là lời cầu nguyện thiết tha “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” như một kiểu nói của một đứa con nói với ba “ba ơi, tất cả những gì của con đều thuộc về ba, ba có quyền tất cả trên con, con yêu ba”

Lạy Chúa Giê-su, cho con được thỏ thẻ với Chúa “con yêu Chúa” Xin Chúa thêm lòng yêu mến Chúa nơi con trong những ngày thánh này, để con được đổi mới trong tình yêu. Hầu con yêu anh chị em như Chúa đã yêu con.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh là Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí con, con xin tôn thờ và chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc trần gian.

M. Nhị Thơ

Trả lời