Món Quà Thánh Thể

Sau ngày Tiên Khấn lần đầu, Tân Khấn Sinh là Nó được trở về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn để cùng với Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn, chung lời tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương, dìu dắt, tuyển chọn và thánh hiến Nó. Từ mảnh đất quê hương, Thiên Chúa đã yêu thương chọn Nó, ươm trồng trong vườn hoa của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, gìn giữ Nó sau những giai đoạn huấn luyện và tiếp tục dùng Nó nhưng một Khí Cụ để phục vụ Chúa và Giáo Hội. Bài giảng của ngày hôm đó Nó nhớ đến tận bây giờ, bài giảng đặc biệt về “Mình Máu Chúa Ki-Tô”, vì hôm đó là “Chúa Nhật Mình Máu”.

Bài giảng hôm ấy cho Nó cảm nhận một tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa và hơn cả là “món quà” còn mãi theo dòng thời gian là “Bí Tích Thánh Thể”. Món quà thật ý nghĩa! Nhờ món quà đó mà mỗi khi Nó gặp trách trở, khó khăn trên đường dâng hiến, Nó nghĩ đến ngay món quà này để neo giữ cảm xúc của mình trong những điều tích cực, và bằng cách là Nó dành thời gian tìm đến chiêm ngắm “món quà tình yêu” này, món quà hiện tại đang cất giữ cẩn thận trong ngôi Nhà Tạm. Nơi món quà này, Nó tìm được nguồn năng lượng tích cực cho hành dâng hiến và phục vụ của Nó, bởi vì:

“Chúa cũng đó vì yêu

Gói yêu vào Thánh Thể

Mong con người chết mê

Vì tình yêu cho hết”

Rồi Nó tự hỏi mình:

“Thế con là người nhận

Có thấy đó món quà

Chúa trao ngày hôm qua

Thấm tình yêu tự hiến”

Cuối Thánh Lễ Tạ Ơn ngày hôm đó, Nó tự thêm vài lời trong “bài Cám Ơn” của Nó: “Chúa Giê-su đã bẻ mình ra để trao ban chính ‘thịt và máu’ mình cho nhân loại, thì hôm nay Con – Tân Khấn Sinh cũng quyết tâm bẻ mình ra giống như Chúa vậy. Dẫu biết bẻ mình ra là khó khăn, là đau đớn, nhưng Con “có tấm lòng” và Con muốn phục vụ Chúa và Hội Thánh là thân thể của Người. Dẫu biết Con đầy yếu đuối và đời Con có đầy bất toàn, nhưng lòng Con vẫn “khao khát được tìm kiếm và thực thi ý Chúa”, xin Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ và cộng đoàn cầu nguyện cho Con”. Con xin hứa với Chúa:

“Hôm nay xin trao hiến

Một tình yêu cho đi

Một tình yêu chỉ vì

Giống Chúa trao con đó.

Đời Thánh Hiến hôm nay

Ngày mai còn tươi đẹp

Khi trao hiến hết mình

Đời sáng như bình minh.”

Hứa Với Chúa

Trả lời