Chân Tình Của Con

Nhìn lại tháng ngày đã qua

Chúng con cảm tạ ơn Cha nhân lành

Đau thương tuôn đổ phúc lành

Chở che, dìu dắt, đồng hành chẳng ngơi.

Một năm nhanh thật Chúa ơi!

Qua bao biến cố Cha chờ đợi con

Dù tình con vẫn chưa tròn

Nhưng ân nghĩa Chúa bên con chẳng rời

Rồi con đi bốn phương trời

Làm chứng cho Cha bằng đời sống con

Dù cho núi lỡ non mòn

Con nguyện theo Cha sắt son suốt đời

Một năm đã qua với bao biến cố xảy đến, cùng bao hồng ân mà Chúa đã dành cho từng người chị em chúng con.

Năm 2022 là một năm có nhiều biến động khi dịch bệnh, chiến tranh xảy ra gây nhiều đau thương và mất mác. Nhưng Chúa đã gìn giữ từng Chị em chúng con được bình an trong Nhà Chúa, hiện diện với chúng con  trong từng ngày sống, từ bình minh tới lúc chiều tà, trong từng công việc và từng người chúng con gặp gỡ. Nhưng hơn hết, Chúa vẫn chờ đợi chúng con trong những phút cầu nguyện, khi chúng con buông bỏ tất cả mọi thứ để chỉ mình con với Chúa mà thôi.

 Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương quan phòng che chở chúng con, xin tha thứ cho những thiếu sót của chúng con, xin đồng hành, chở che chúng con trong năm mới này, và cho chúng con biết vâng nghe tiếng Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng con.

Lớp Tiền tập II

 

Trả lời