Ca Đoàn Thiếu Nhi Họ Đạo Tân Thanh Mừng Bổn Mạng

Hè qua, Thu mãn lại sang Đông

Mừng Têrêsa Trinh Nữ Hài Đồng

Nguyện xin trợ giúp đoàn em nhỏ

Tin yêu phó thác Chúa quan phòng.

Hôm nay, ngày 01  tháng 10 năm 2022, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Tiến Sĩ Hội Thánh, Bổn mạng các xứ truyền giáo, cũng là Bổn Mạng của ca đoàn thiếu Nhi Họ đạo Tân Thanh.

Xin chúc mừng các Em trong ngày Bổn Mạng. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Nữ Têrêsa ban cho các em luôn đơn sơ, tin tưởng, phó thác vào tình thương của Chúa như Thánh Quan Thầy mà các em đã chọn. Xin cho con đường thơ ấu thiêng liêng đã giúp Thánh Nữ về trời cũng là con đường mà các em học đòi bắt chước để nên chứng nhân của Chúa giữa thế giới hôm nay.

Ban VH – TT Mến Thánh Giá Cái Mơn

Một số hình ảnh:

 

 

 

Trả lời