Bài 9: Chúa Giê-su Sống Nơi Trần Thế

 1. LỜI CHÚA (Mt 4,23)
  “Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời, và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền của dân”.
 2. GHI NHỚ 

  1. H. Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu như thế nào?
  T. Chúa Giêsu sống ẩn dật 30 năm tại làng Nadarét, sống công khai 3 năm, Ngài đã ra đi rao giảng Tin mừng Nước Trời, làm nhiều phép lạ, cuối cùng, Ngài chịu chết trên Thánh giá và sống lại để cứu chuộc ta. 

  2. H. Đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?
  T. Chúa Giêsu sống ẩn dật để nêu gương đời sống hiếu thảo, vâng lời cha mẹ, và dạy ta biết sống thánh trong gia đình.3. H. Vì sao Chúa làm nhiều phép lạ?
  T. Chúa Giêsu làm phép lạ để chứng tỏ tình thương và quyền năng của Thiên Chúa, để loan báo Nước Chúa đang đến và để mọi người tin vào Người.

III. THỰC HÀNH
Theo gương Chúa, em hiếu thảo với cha mẹ và giúp đỡ mọi người.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương, Chúa sống trọn kiếp người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, để rao giảng Nước Chúa và để nêu gương sống thánh cho chúng con. Xin cho chúng con sống thánh thiện, biết vâng lời cha mẹ và yêu thương mọi người.
 2. BÀI HÁT: CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu sống với gia đình.
Rất ngoan hiền và rất dễ thương.
Ngài yêu thương vâng lời ba má.
Đầy khôn ngoan nhân đức phi thường.

Trả lời