Bài 8: Ngôi Hai Làm Người

 1. LỜI CHÚA (Ga 1,14)
  “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”.

Kinh Tin kính: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria và đã làm người.

 1. GHI NHỚ 

  1. H. Ngôi Hai xuống thế làm người như thế nào?
  T. Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần, cho Ngôi Hai nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria và đã được sinh ra làm người có xác có hồn như ta. 

  2. H. Chúa Giêsu sinh ra ở đâu và lúc nào?
  T. Chúa Giêsu sinh ra tại làng Bêlem, nước Do thái, đời vua Hêrôđê. 

  3. H. Vì sao Ngôi Hai Thiên Chúa làm người?
  T. Vì Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu chuộc loài người.

III. THỰC HÀNH
Theo gương Chúa, em sống yêu thương mọi người.

 1. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương chúng con, Chúa đã giáng sinh trong hang đá Bêlem nghèo hèn, để chia sẻ kiếp người của chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống yêu thương, hoà thuận với mọi người.

 1. BÀI HÁT: SINH Ở BÊ LEM

Con Chúa sinh ở Bê lem
Nên bé nhỏ vì em.
Em lấy chi mà đáp mến,
Em cương quyết sống đời luôn hi sinh.

Trả lời