Bài 6: SA NGÃ TỘI TỔ TÔNG

 1. LỜI CHÚA (Rm 5,12)
  “Chỉ vì một người không vâng lời, mà tội đã lọt vào thế gian, gây nên sự chết, thành ra mọi người đều phải chết”.
 2. GHI NHỚ1. H. Các Thiên Thần có sống mãi trong tình nghĩa với Chúa không?T. Không, vì có một số Thiên thần đã từ chối tình thương Chúa, chống lại Thiên Chúa, đó là Ma quỉ.

  2. H. Loài người có sống mãi trong tình nghĩa với Thiên Chúa không?
  T. Không, vì Tổ tông loài người đã sa ngã, nghe lời quyến rũ của Ma quỉ mà phạm tội, không vâng phục Chúa, chống lại Chúa. Đó là Tội Tổ tông.

  3. H. Tội Tổ tông đã gây nên những hậu quả nào?
  T. Tội Tổ tông làm cho loài người mất tình nghĩa với Thiên Chúa và với nhau, phải đau khổ và phải chết.

III. THỰC HÀNH
Quyết tâm không chơi xấu, không đánh lộn, chửi tục.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, vì nghe lời xúi giục của ma quỉ, mà Tổ tông loài người đã phạm tội không vâng lời Chúa, gây ra đau khổ và sự chết cho nhân loại. Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con đã không vâng lời Chúa và cha mẹ. Xin giúp chúng con biết ngoan ngoãn và vâng lời hơn.
 2. BÀI HÁT: CHÚA YÊU

Chúa yêu em sinh dựng nên em.
Và hứa ban em Nước Thiên Đàng.
Mong lòng em trong trắng ngoan hiền.
Để đời em sống trọn tuổi

Trả lời