Bài 38: Điều Răn Thứ Tám

CHỚ LÀM CHỨNG DỐI TÔN TRỌNG SỰ THẬT

 1. LỜI CHÚA (Mt 5,37)
  “Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.
 2. GHI NHỚ 1. H. Điều răn thứ tám dạy ta những gì?T. Điều răn thứ tám dạy ta sống thành thật, làm chứng cho sự thật và tôn trọng danh dự mọi người.2. H. Có những tội nào nghịch điều răn thứ tám?T. Có những tội này :
  – là nói dối, làm chứng gian , bội thề,
  – làm mất danh dự người khác như : nói hành, nói xấu, vu khống, cáo gian.3. H. Nói hành, nói xấu là gì?

  T. Nói hành, nói xấu là tỏ cho người khác biết những tật xấu hay lỗi lầm của tha nhân khi không có lý do chính đáng.4. H. Nói dối là gì?

  T. Nói dối là nói sai thật với ý định đánh lừa người ta.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm suy nghĩ và nói đúng sự thật.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Xin giúp chúng con luôn biết tôn trọng sự thật : Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm điều đặt chuyện điều là gian dối.
 2. BÀI HÁT: SỐNG CHÂN THẬT

Thành thật là thật thà, thật thà trong lời nói,
Thật thà trong việc làm, thật thà với mọi người.
Em quyết không nói dối, em quyết không thề gian.
Có thì em nói có, không thì em nói không.

Trả lời