Bài 34: Điều Răn Thứ Tư, Thảo Kính Cha Mẹ

 1. LỜI CHÚA (Xh 20,12)
  “Ngươi hãy thờ kính cha mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi”
 2. GHI NHỚ1. H. Điều răn thứ bốn dạy ta những gì?

  T. Điều răn thứ bốn dạy ta sống đúng chức phận mình trong gia đình, Hội Thánh và xã hội, mà trước hết là phải thảo kính cha mẹ cho tròn đạo hiếu.2. H. Đạo hiếu của dân tộc Việt Nam dạy ta điều gì?

  T. Dạy ta thảo kính đối với ông bà cha mẹ khi còn sống cũng như khi đã qua đời.3. H. Anh chị em có bổn phận nào đối với nhau?
  T. Anh chị em trong gia đình phải biết hoà thuận, kính trên nhường dưới và yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

III. THỰC HÀNH
Em luôn vâng lời cha me, hoà thuận với anh chị em.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con có cha có mẹ để nuôi dưỡng, dạy dỗ con nên người tốt. Xin giúp con biết thảo kính, yêu mến và vâng lời các ngài.
 2. BÀI HÁT : EM XIN YÊU

Em xin yêu, em xin yêu muôn người,
Trong con tim, em xin yêu Chúa Cha.
Em xin yêu, em xin yêu mọi người.
Yêu anh em, và nhất là mẹ cha.

Trả lời