Bài 30: Tránh Xa Tội Lỗi

 1. LỜI CHÚA (1Ga 1,8)
  “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không nằm trong chúng ta”
 2. GHI NHỚ 

  1. H. Tội là gì?
  T. Tội là lời nói, việc làm, hoặc ước muốn nghịch với Luật Chúa. Tội xúc phạm đến Thiên Chúa, gây tổn thương cho bản thân và cho tha nhân. 

  2. H. Tội trọng là gì?
  T. Tội trọng là cố tình lỗi luật Thiên Chúa, phạm điều luật trọng, mà ta đã kịp suy biết. 

  3. H. Tội nhẹ là gì?
  T. Tội nhẹ là khi lỗi phạm một điều luật nhẹ, hoặc một điều luật nặng nhưng chưa kịp suy biết, hay chưa hoàn toàn ưng theo. 

  4. H. Tội trọng làm hại ta thế nào?
  T. Tội trọng làm mất sự sống siêu nhiên; cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa, và nếu không hối cải, thì sẽ bị xa cách Chúa đời đời. 

  5. H. Khi lỡ phạm tội trọng thì phải làm gì?
  T. Phải thực lòng ăn năn thống hối, và lo liệu đi xưng tội ngay, đồng thời dùng mọi phương thế để không tái phạm nữa.6. H. Các tội ta phạm thường do những nết xấu nào?
  T. Thường do bảy nết xấu, quen gọi là Bảy mối tội đầu.(Tr.66)

  7. H. Ta phải có thái độ nào đối với tội lỗi?
  T. Ta phải dứt khoát với tội lỗi, tránh xa dịp tội, siêng năng xưng tội rước lễ và cố gắng đổi mới đời sống hằng ngày.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm không làm điều xấu.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương con, nhưng Chúa gớm ghét tội lỗi. Xin cho con biết xa lánh tội lỗi để con được sống trong Chúa và Chúa sống trong con.
 2. Bài Hát: PHÚC NGƯỜI SẠCH TỘI.

Trả lời