BÀI 24: Thánh Lễ

LỜI CHÚA
“Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: “Này là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”. (Lc 22,19)

 1. GHI NHỚ1. H. Thánh lễ là gì?T. Thánh lễ là hy tế mà Đức Chúa Giêsu nhờ tay linh mục hợp cùng toàn thể Dân Chúa, dâng mình cho Đức Chúa Cha, như xưa chính Người đã dâng mình trên Thánh giá.2. H. Hội thánh dâng Thánh lễ vì những ý nào?

  T. Hội thánh dâng Thánh lễ vì những ý này:- Một là để cảm tạ và ngợi khen Chúa Cha.- Hai là để tưởng niệm Hy tế của Chúa Kitô trên Thánh giá.- Ba là để đền bù tội lỗi và xin những ơn lành hồn xác.- Bốn là để các tín hữu được hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô và được kết hợp với Phụng vụ trên trời.3. H. Phụng vụ Lời Chúa gồm những gì?

  T. Phụng vụ Lời Chúa gồm những lời cầu nguyện, ngợi khen ta dâng lên Thiên Chúa, những Lời Chúa dạy ta trong Thánh Kinh và bài giảng. Phần này khởi sự từ Lời nguyện nhập lễ cho đến hết Lời nguyện chung.4. H. Phụng vụ Thánh Thể gồm những gì?
  T. Phụng vụ Thánh Thể gồm việc Dâng lễ vật, Kinh nguyện Thánh Thể và Rước lễ.

  5. H. Ta phải tham dự Thánh lễ thế nào?
  T. Ta phải hợp lòng hợp ý với Chủ tế và cộng đoàn dâng lễ, giữ các lễ nghi, thưa kinh, ca hát chung với nhau, và Rước lễ cho sốt sắng.

III. THỰC HÀNH
Em siêng năng tham dự Thánh lễ và Rước lễ sốt sắng.

 1. CẦU NGUYỆN
  Xin cho mọi người khám phá ý nghĩa và tầm quan trọng của Thánh lễ trong đời sống đức tin và ân sủng.

Trả lời