Bài 2: THIÊN CHÚA BA NGÔI

Bài 2: THIÊN CHÚA BA NGÔI

 1. LỜI CHÚA (Mt 28,19)
  “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép Rửa cho họ: nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần” .II. GHI NHỚ
 2. H. Có mấy mầu nhiệm chính trong đạo?
  T. Có 3 mầu nhiệm chính:
  – Một là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi,
  – Hai là mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người.
  – Ba là mầu nhiệm Ngôi Hai cứu chuộc. 

  2. H. Ta phải hiểu thế nào về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi?
  T. Thiên Chúa có Ba Ngôi là: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau, nên chỉ có một Thiên Chúa. 

  3. H. Ba Ngôi hoạt động thế nào?
  T. Ba Ngôi cùng hoạt động trong mọi việc, nhưng mỗi Ngôi biểu lộ nét riêng biệt: Chúa Cha tạo dựng nên ta, Chúa Con cứu chuộc ta và Chúa Thánh Thần thánh hoá ta.

III. THỰC HÀNH
Luôn cung kính nghiêm trang khi làm Dấu Thánh Giá.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, chúng con xin thờ lạy, ca ngợi và yêu mến Chúa. Xin cho chúng con luôn nhớ mọi người là Đền thờ của Chúa Ba Ngôi, để chúng con biết tôn trọng nhau.
 2. BÀI HÁT: DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen.
Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương ta vô cùng.
Ngôi Cha nhân hiền đã tạo tác sinh linh,
Ngôi Hai Giêsu đã xuống thế cứu chuộc,
Ngôi Ba Thánh Thần đã thánh hoá nhân trần.

Trả lời