Bài 17: Ơn Phục Sinh Và Đời Sống Vĩnh Cữu

 1. LỜI CHÚA (Ga 6,40)
  “Ý của Cha Ta là tất cả những ai thấy và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho họ sống lại ngày sau hết”.

Kinh Tin kính: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

 1. GHI NHỚ 

  1. H. “Xác loài người ngày sau sống lại” nghĩa là gì?
  T. Khi chết, thì linh hồn con người lìa ra khỏi thân xác. Thân xác sẽ bị hư nát, nhưng Thiên Chúa sẽ cho thân xác ấy được sống lại trong ngày tận thế. Sống lại để hưởng hạnh phúc hay bị phạt đời đời. 

  2. H. Khi chết thì linh hồn con người sẽ ra sao?
  T. Khi ấy linh hồn đến trước toà Chúa để chịu phán xét riêng về những việc lành dữ đã làm khi còn sống. Sau đó linh hồn sẽ lên thiên đàng, hoặc xuống hoả ngục hay chịu thanh tẩy trong luyện ngục. 

  3. H. Thiên đàng là gì?
  T. Là tình trạng hạnh phúc tràn đầy, vì được hiệp thông trong tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi và với cộng đoàn các thánh. 

  4. H. Hoả ngục là gì?
  T. Là tình trạng đau khổ vô cùng, vì phải xa cách Thiên Chúa đời đời. Đó là hình phạt dành cho ma quỉ và những người chết đang còn mắc tội trọng, vì từ chối Thiên Chúa. 

  5. H. Luyện ngục là gì?
  T. Là tình trạng thanh tẩy dành cho những người chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng chưa đạt tới sự thánh thiện, nên cần thanh luyện để chờ ngày hưởng phúc thiên đàng.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm sống thánh để được sống lại hạnh phúc.

 1. CẦU NGUYỆN:
  Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chết đi cho tội lỗi, để sau này sẽ được sống lại và hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa. V. BÀI HÁT: SỐNG CHẾT NHƯ CHÚA.

Trả lời