Bài 15: Tổ Chức Hội Thánh

 1. LỜI CHÚA (Rm 12,4-5)
  “Cũng như một thân thể có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không cùng một chức năng; thì chúng ta cũng vậy, tuy nhiều người nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể”.
 2. GHI NHỚ 

  1. H. Tín hữu Công giáo gồm những ai?
  T. Đó là những người tin vào Chúa Kitô, đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội và hiệp thông với Đức giáo hoàng. 

  2. H. Hội Thánh Công giáo gồm có những thành phần nào?
  T. Hội Thánh Công giáo gồm có Giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân. Giaó sĩ gồm có Đức Giáo hoàng, các Đức Giám Mục, Linh mục và Phó tế. 

  3. H. Bổn phận của người tín hữu là gì?
  T. Bổn phận của người tín hữu là yêu mến, bênh vực Hội Thánh và hăng hái làm việc tông đồ.

III. THỰC HÀNH
Em cầu nguyện, yêu mến và vâng phục các vị chủ chăn.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu, nhờ phép Rửa tội, chúng con được làm con Chúa và là con Hội Thánh. Xin cho chúng con biết yêu thương, đoàn kết và đưa dẫn mọi người về với Chúa, để ngày sau được hưởng hạnh phúc bên Chúa muôn đời.
 2. BÀI HÁT: LẠY CHA XIN HÃY CHO

Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hợp nhất nên một.
Như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha.
Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta.
Hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

Trả lời