Bài 11: Chúa Giê-su Sống Lại Và Lên Trời

 1. LỜI CHÚA (Cv 5,30-31)
  “Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người chỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu độ, hầu đem lại cho chúng ta ơn sám hối và ơn tha tội”.
 2. GHI NHỚ1. H. Chúa Giêsu sống lại khi nào?
  T. Sau khi chết chưa đủ ba ngày, Chúa Giêsu đã tự mình sống lại như lời Người đã báo trước.

  2. H. Sự sống lại của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?
  T. Sự sống lại của Chúa Giêsu có những ý nghĩa này: một là mở lối cho chúng ta bước vào sự sống mới. Hai là khơi nguồn và bảo đảm sự sống lại của chúng ta.

  3. H. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã làm gì?
  T. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu còn hiện ra dạy dỗ, an ủi các môn đệ trong 40 ngày, rồi Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm sống ngoan ngoãn, để luôn được sống với Chúa.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu, chúng con ca mừng Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Chúa đã sống lại hiển vinh, Chúa đã lên trời để dọn chổ cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống ngoan ngoãn, tốt lành, để sau này sẽ được sống lại với Chúa muôn đời.
 2. BÀI HÁT: CHÚA PHỤC SINH

Chúa nay thực đã phục sinh, Allêluia, allêluia. Người từ trong kẻ chết sống lại, Allêluia, allêluia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi.

Trả lời