Bài 10: Ngôi Hai Cứu Chuộc

 

 1. LỜI CHÚA (Mt 16,21)
  “Chúa Gêsu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ … Rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại”.

Kinh Tin kính: Chịu nạn thời Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông…

 1. GHI NHỚ
 2. H. Chúa Giêsu đã làm gì để cứu chuộc ta?
  T. Chúa Giêsu đã tự hiến cả đời mình, chịu đau khổ, chịu chết trên Thánh giá và sống lại để cứu chuộc ta. 

  2. H. Chúa Giêsu chết ở đâu và lúc nào?
  T. Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh giá, ngoài thành Giêrusalem, đời quan Phongxiô Philatô, vào ngày thứ Sáu, áp lễ Vượt qua. Xác Chúa Giêsu được mai táng trong huyệt đá mới. 

  3. H. Vì sao Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá?
  T. Vì yêu thương loài người và để cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi, Chúa Giêsu đã tự nguyện vâng phục Chúa Cha, bằng lòng chịu đau khổ và chịu chết trên Thánh giá.

III. THỰC HÀNH
Nhìn lên Thánh giá để nhận thấy tình Chúa thương yêu, nên em quyết sống đẹp lòng Chúa.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu, vì yêu Chúa đã chịu chết trên Thánh giá để chuộc tội chúng con. Xin cho chúng con biết chừa bỏ tội lỗi, nết xấu, để xứng đáng được hưởng ơn cứu độ của Chúa.
 2. BÀI HÁT: VÒNG TAY CHO NGƯỜI

Ngày xưa Chúa Kitô, thập giá vác trên vai,
Vòng gai cuốn trên dầu Người ra pháp trường.
Người đi chết cho tôi, Người đi chết cho anh,
Chết cho em, đi chết cho người người hôm nay.

Trả lời