Tĩnh Tâm

Mong trời thanh gió, thoáng, quang

Chị em mau bước đường hoàng về gia

Cái Mơn hạnh phúc là nhà

Ta về thinh lặng, song là “ tĩnh tâm”

Thời gian tuy có gọi là

Ít oi, ngắn ngủi nhưng mà cần thay

Nếu không gắn bó mỗi ngày

Đời tu với Chúa không tày bền lâu

Đời tu cần có chiều sâu

Nếu không công việc làm sầu đời tu

Bao lâu việc Chúa hơn tu

Con quay trở lại tình thu với Ngài

Chúa ơi, xin giúp con hoài

Để con bền đỗ, vinh oai quê Trời

Hoa Xuân

Trả lời