Thường Huấn Ngoại Khóa: “Truyền Giáo Và Tái Truyền Giáo Trong Xã Hội Hôm Nay”

Vừa qua, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 03 năm 2023, Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn vui mừng chào đón chị em từ các Cộng đoàn trở về Nhà mẹ để tham dự những ngày thường huấn ngoại khóa với chủ đề: “Truyền Giáo và Tái Truyền Giáo Trong Xã Hội Hôm Nay”. Khóa thường huấn diễn ra thật tốt đẹp qua sự hướng dẫn của Cha Phêrô Nguyễn Quang Tiến, thuộc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn.

Như lệnh truyền của Chúa Giêsu ban cho các Tông Đồ ngày xưa: “Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”, ngày nay Giáo hội cũng tiếp nối sứ mạng ấy để làm cho muôn người nhận biết Chúa. Thế nhưng phải nhìn nhận rằng truyền giáo không phải là một công việc đơn giản hay có thể đạt kết quả ngay mộ sớm một chiều!

Qua hai ngày gặp gỡ, chia sẻ, với kiến thức và kinh nghiệm trong việc truyền giáo, đó cũng là linh đạo của Tu Hội, Cha Phêrô đã tận tình chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, những mục tiêu và phương pháp thực hiện giúp cho việc truyền giáo và tái truyền giáo có thể đạt được kết quả tốt nhất. Đặc biệt, với phong cách truyền đạt thật hấp dẫn, qua từng câu chuyện có thật, bằng những lời ca tiếng hát, và cả những buổi thảo luận, họp nhóm, những câu hỏi, những chia sẻ mang tính thực tế, … Cha đã làm cho những buổi học trở nên vô cùng sinh động.

Kết thúc hai ngày học, Chị đại diện thay lời cho Hội dòng, cách riêng cho tất cả Chị em trong khóa học gởi đến Cha tâm tình tri ân. Cám ơn Cha đã có những chia sẻ hữu ích cho Chị em, giúp chị em càng xác tín hơn về trách nhiệm truyền giáo là bản chất của Giáo hội và cũng là mục tiêu hàng đầu của Chị em Mến Thánh Giá, mở ra cho Chị em những hướng đi mới trong khi thi hành sứ mạng truyền giáo tại môi trường mình đang phục.

Sáng ngày 29.03.2023, sau thánh lễ tạ ơn kết thúc, chị em hăng hái ra đi tiếp tục hành trình sứ vụ. Nguyện xin Chúa ban cho chị em có nhiều sức khỏe và nghị lực xác hồn để luôn là công cụ hữu hiệu của Chúa đến với muôn dân.

Ban VH-TT Mến Thánh Giá Cái Mơn

Một số hình ảnh:

 

Trả lời