Họ Đạo Đìa Cừ: Các Em Thiếu Nhi Rước Lễ Lần Đầu

Vừa qua, ngày 16. 10. 2022, Họ Đạo Đìa Cừ vui mừng được 25 em thiếu nhi lần đầu tiên được rước Chúa vào lòng.

Nhờ hồng ân Chúa thương ban, những ngày tháng qua, các em đã tìm hiểu và ở lại với Chúa Giê-su qua những buổi học giáo lý, nay các em đã đủ điều kiện để đến Bàn Tiệc Thánh trong trang nghiêm, trong hạnh phúc được rước Chúa ngự vào lòng lần đầu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các em biết noi gương vị thánh trẻ Đa-minh Saviô trong ngày rước lễ lần đầu:

        – Năng xưng tội và chịu lễ,

        – Muốn thánh hóa ngày Chúa nhật,

        – Bạn của các em là Chúa Giê-su và Mẹ Maria,

        – Thà chết chứ không phạm tội.

Đó là những điều gìn giữ và giúp các em luôn gần Chúa, biết phụng sự Chúa trong vui tươi và trung tín với Chúa đến trọn đời.

Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể cho các em biết khiêm tốn, thành kính mỗi khi đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô như đón nhận chính quà tặng của Thiên Chúa. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể luôn ở lại với các em Rước Lễ Lần Đầu cũng như trong suốt cuộc đời các em.

Kính chúc Họ đạo Đìa Cừ luôn phát triển trong tình yêu, trong đức tin và trong ân sủng của Chúa.

Ban VH – TT Mến Thánh Giá Cái Mơn

Một số hình ảnh:

Trả lời