Yêu Thương

Tình người đơn giản khi ta

Lắng nghe, đồng cảm thứ tha lỗi lầm

Muốn cho Hạnh Phúc nẩy mầm

Cần ươm hạt giống âm thầm Yêu Thương

Cuộc đời lắm hướng nhiều phương

Đã cùng lý tưởng theo đường Giêsu

Gieo chi sóng gió hận thù

Xây chi tường lũy ao tù cách ngăn

Sống theo lời Chúa khuyên răn

Sẻ chia, bác ái – trọn phần luật xưa

Tiết trời khi nắng khi mưa

Yêu thương là đủ để vừa lòng nhau.

Bảo Bảo

Trả lời