Bên Ngọn Đèn Chầu Đêm Mưa

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi

Giọt mưa tí tách hiên nhà nguyện đêm

Đèn chầu tỏa ánh lung linh

Sáng lên một góc in hình bóng con.

 

Tình con tình Chúa vuông tròn

Dẫu con bé nhỏ mọn hèn đáng chi

Chúa không đòi hỏi điều gì

Nhưng con nhỏ bé lấy chi đáp tình?

 

Con xin dâng hiến thân mình

Khó nghèo, Vâng phục, Trung trinh với Ngài

Vì yêu con sẽ miệt mài

Hăng say phục vụ vẫn hoài bước chân.

 

Dẫu cho thử thách vô ngần

Tình con tình Chúa vẫn hằng đậm sâu

Chỉ mong như ngọn đèn chầu

Âm thầm tỏa sáng bằng dầu yêu thương.

Hạt cát nhỏ – MtgCaiMon

Trả lời