Xuân Này Con Muốn Đi Tu

Xuân này với Chúa con thưa:

Cho con mến Chúa, vâng chừa tội khiên

Nhận ra vật chất – tình – tiền

Nhịp sống hối hả cắt lìa trái tim

 

Xuân này con khát đi tìm

Lòng yêu mến Chúa nhận chìm bấy lâu

Xuân này con quyết nguyện cầu

Làm cho lòng mến khai màu, nổi lên

 

Gia đình con hết buồn tênh

Dòng tu hạnh phúc, con lên đây rồi!

Nguyện ước con có thế thôi

 Mong Chúa đoái nhận cho rồi trước sau

 

Xuân này con sắm trầu cau

Sắm lời cầu nguyện để vào nhà tu

Theo Dì giúp xứ con tu

Cái Mơn Thánh Giá – con tu suốt đời.

Hoa Xuân

Trả lời