Xin Lỗi Chúa

Cuộc sống có buồn, có vui

Sao con lại bảo: “Thân tui thật buồn!”

Mỗi khi gặp chuyện chẳng suôn

Con thầm cầu nguyện, mắt tuôn lệ nhòa

Vì đâu suy xét cho ra:

Bởi do kiêu ngạo, hay là tự ti?

Vừa buồn, vừa gẫm, vừa suy:

Đúng do kiêu ngạo, nguồn gây nên buồn!

Thành công sao chẳng nhớ luôn

Một lần thất bại đã buồn thế sao?

Giật mình, tay vuốt, tay lau:

Con xin lỗi Chúa vì bao tháng ngày

Ơn Chúa lãnh lấy đong đầy

Mà lòng không sống khiêm nhường bề trong

Nên khi gặp chuyện chẳng mong

Là con trách cứ, buồn trong nhiều ngày

Con xin Thiên Chúa từng ngày

Cho con lòng mến, buồn này chóng qua.

Hứa với Chúa

Trả lời