Tuần XXIII Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 11.09.2023.

Tin Mừng Lc 6, 6-11

Lạy Chúa, cuộc sống chung chắc chắn sẽ có những va chạm, hiểu lầm, chống đối. Chúng con không thể nào làm vừa lòng hết mọi người. Vì thế chúng con không thể nào đòi hỏi mọi người phải sống theo ý của mình.

Xin Chúa cho chúng con có một con tim như Chúa biết yêu thương, động viên tha nhân không tính toán hơn thua. Xin ban cho chúng con biết nhạy cảm trước nhu cầu của tha nhân và luôn sống thật đừng giả hình như những người biệt phái. Xin cho chúng con biết quảng đại và trao ban những gì có thể để cho Tin Mừng Chúa thật sự sống động trong thế giới hôm nay.

Ephata

Thứ Ba, ngày 12.09.2023

Tin Mừng Lc 6, 12-19

Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (Lc 6, 12)

Cầu nguyện chính là hơi thở của đời sống. Sống trong một thế giới luôn chạy đua với thời gian, đôi khi người ta đã quên đi việc cầu nguyện và coi như là của riêng một tôn giáo nào đó. Thực tế ngày nay cũng có nhiều tôn giáo, nhiều nhóm đạo đức tổ chức việc tĩnh lặng. Bởi người ta nhận ra rằng sự tĩnh lặng chính là người bạn cũng là người thầy sẽ giúp họ đón những khó khăn, thử thách trong bình an.

Lạy Chúa, cầu nguyện hằng ngày sẽ giúp chúng con sống kết hợp mật thiết với Chúa. Cầu nguyện cũng chẳng đem lại gì cho Chúa nhưng cho chúng con kín múc được sức mạnh từ nơi Chúa. Đôi khi chúng con cũng đã chán ngán việc cầu nguyện,  đọc kinh và hay miễn chuẩn cho mình với trăm ngàn lý do.

Xin Chúa cho chúng con dù làm việc gì cũng nhớ cầu nguyện với Chúa để chúng con cảm thấy bình an với công việc dù thành công hay không? Xin cho chúng con biết khiêm tốn, nhận thấy giới hạn bản thân để cần và chạy đến với Chúa nhiều hơn. Xin cho chúng con đủ khôn ngoan để phân biệt Chúa và công việc của Chúa để chúng con vững tâm mà bước theo Chúa đến cùng.

Ephata

Thứ Tư, ngày 13.09.2023

Thánh Gioan Kim Khẩu. Lễ Nhớ

Tin Mừng Lc 6, 20-26

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em”. ( Lc 6,20)

Cùng với Giáo Hội, hôm nay chúng con kính nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, vị Thánh của lòng đạo đức sự thánh thiện. Thánh nhân đã dùng tài hùng biện của mình để đem nhiều tâm hồn trở về cùng Chúa. Thánh nhân đã cống hiến kho tàng kiến thức vĩ đại cho Giáo Hội và chính Ngài đã can đảm hủy bỏ lối sống trụy lạc đưa Giáo Hội về cội nguồn là sống nghèo và phục vụ cho người nghèo.

 “Muốn đến vinh quanh phải qua đau khổ”. Xin cho chúng con dám can đảm đón nhận những nghịch cảnh trong tín thác và bình an. Noi gương Thánh Gioan Kim Khẩu xin cho chúng con biết chết đi với con người của mình, dám sát tế những ý riêng để nghe được tiếng Chúa. Xin Chúa cho chúng con ý thức hơn trong ơn gọi, mỗi ngày trở về nguồn, về với căn tính linh đạo của mình là yêu mến Chúa qua tha nhân và phục vụ người nghèo trong cánh đồng truyền giáo Chúa đang mời gọi.

Ephata

Thứ Năm, ngày 14.09.2023

SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ Trọng

Tin Mừng Ga 3, 13-17

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh Giá đối với những người không có niềm tin thì là một hình thức nhục nhã, còn đối với chúng con là những Nữ tu Mến Thánh Giá lại là đỉnh cao của tình yêu tự hiến, là sự tha thứ và ơn cứu chuộc Chúa dành cho nhân loại chúng con.

Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm sâu xa tình yêu Thập Giá mà Chúa đã cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết quảng đại hy sinh nhiều hơn nhờ đó giúp chúng con nhận ra từng phút giây chúng con sống, từng biến cố xảy ra trong cuộc đời, những khoảnh khắc trong lòng là con đường dẫn đến Thánh Giá. Dẫu cho Thập Giá cuộc đời chúng con có nặng nề, có khó khăn đi nữa nhưng con luôn tin rằng Thập Giá ấy êm ái và nhẹ nhàng vì có Chúa cùng vác với chúng con.

Xin cho các Nữ tu Mến Thánh Giá, nhất là chị em chúng con luôn say mê Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và chọn Ngài là đối tượng duy nhất để sống chứng nhân giữa đời trong thế giới hôm nay.

Maria Nguyễn Thị Nguyệt Quế – Tập Sinh

Thứ Sáu, ngày 15.09.2023

Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ Nhớ

Tin Mừng Ga 19, 25-27

Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu. Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”.

Hôm qua Giáo Hội mừng kính Lễ Suy Tôn Thánh Giá, liền sau đó hôm nay phụng vụ Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi như biểu hiện sự liên kết, gắn bó và hiệp thông của Mẹ Maria trong sứ mạng cứu chuộc của Đức Giêsu, Con Mẹ. Có người Mẹ nào đau khổ cho bằng Đức Mẹ, khi từng bước theo Con trên đường khổ nạn và cuối cùng đứng nhìn Con Yêu Dấu chịu chết đau thương trên Thập giá.

Cùng Mẹ bước đi trên đường khổ giá, chúng con cũng xin hiệp với những khó khăn, nghịch cảnh trong đời để bước đi. Xin thêm sức mạnh và nghị lực để cho chúng con bước đi với tất cả niềm cậy trông và phó thác. Xin cho chúng con cũng biết lên đường để động viên, nâng đỡ và chia sẻ với những ai cần chúng con.

Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, yêu mến Mẹ và chạy đến cùng Mẹ, xin cho chúng con biết hiệp nhất các sự khốn khó trong đời để thông chia cùng sự thương khó hồng phúc của Chúa trên thánh giá hầu mỗi ngày chúng con đến gần Chúa hơn.

Ephata

Thứ Bảy, ngày 16.09.2023

Thánh Cornêliô và Cyprianô, Giám Mục, Tử đạo. Lễ nhớ

Tin Mừng Lc 6, 43-49

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay Chúa muốn nhắn nhủ các môn đệ của Ngài ngày xưa, cũng như với mỗi người chúng con ngày nay, phải biết lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày để tìm hiểu ý Thánh Chúa của Thiên Chúa để đem Lời ấy ra thực hành hầu làm sáng danh Chúa mỗi ngày.

Chúa không muốn thấy con người ngày nay, đặc biệt là người Kitô hữu tỏ lòng yêu mến Ngài chỉ trên môi miệng, cũng như lắng nghe Lời Chúa cách máy móc. Ngài chỉ muốn nhìn thấy chúng con tỏ lòng yêu mến Ngài qua việc luôn lắng nghe Lời của Ngài, tìm hiểu Thánh ý Thiên Chúa qua mọi biến cố hằng ngày và đem Lời Chúa ra thực hành.

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa luôn ý thức được rằng: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi, vì chỉ khi chúng con biết lắng nghe Lời Chúa và lấy Lời Chúa ra thực hành thì chúng con mới có thể sống kết hợp mật thiết với Ngài.

Hoa Hồng Thủy Tinh

Trả lời