Trong Con Lặng Lẽ An Vui

Đêm về thao thức khôn nguôi

Nhìn lên Thánh Giá ngậm ngùi xót xa

Chúa đã dâng hiến vì ta

Chết treo Thánh Giá chẳng là uổng công

 

Hỏi con yêu Chúa hay không?

Dấn thân phục vụ một lòng trung kiên

Đây Nhà nguyện phút linh thiêng

Lời kinh dâng hiến cho Ngài Giêsu.

 

Ngẫm xem thế nào là Tu?

Quên mình tiến bước cho dù chông gai

Dẫu cho mưa nắng đêm ngày

Gian nan vất vả vẫn hoài cậy trông.

 

Giêsu Ngài có biết không?

Nguyện xin dâng hiến tấm lòng con đây

“Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ

                  Trong con hồn lặng lẽ an vui”.  (TV 130)

Hạt Cát Nhỏ – MtgCaiMon

Trả lời