Trọn Tình _ Con Theo Chúa

Một cơn gió lướt nhẹ

Đẩy chiếc lá vàng rơi

Nơi Đan viện tuyệt vời

Con ngồi thưa với Chúa

 

Tiếng ve sầu vây bủa

Trong khoảng lặng ngày hè

Con ngồi, lòng lắng nghe

Tiếng Ngài trong tâm thức

 

Chúa nhẹ nhàng đến mức

Chẳng cần phải tìm đâu

Trong thinh lặng thâm sâu

Trong Lời yêu của Chúa

 

Cuộc đời con sáng sủa

Nhờ có Chúa trong lòng

Khơi dậy những khát mong

Của một “đời lá rụng”

 

Nhận muôn vàn ân sủng

Con cảm tạ tri ân

Dùng giây phút ân cần

Đáp tình yêu muôn thuở

 

Xin Chúa thương nâng đỡ

Con trên bước đường trần

Đón nhận tiếng “xin vâng”

Trọn tình_Con theo Chúa.

Hoa Xuân

Trả lời