Tình Thiêng Với Ngài

Còn trẻ còn lắm mộng mơ

Chúa con … con Chúa như “lờ với sông”

Đến khi có chút tuổi dòng

Tình con với Chúa như “sông vắng lờ”

Thế nên, con mới mong chờ

Sớm hôm cầu nguyện cậy nhờ ơn thiêng

Chúa thương Chúa xuống ơn riêng

Giúp con hàn gắn tình thiêng với Ngài

Đời tu còn lắm chông gai

Ngày dài con sợ phôi phai tình này

Xin Cha nối kết từng ngày

Đường tu say đắm mỗi ngày mến thương

Ước mong sau mỗi chặng đường

Tâm soi nhìn lại con đương với Ngài.

Hoa Xuân

Trả lời