Tĩnh Tâm Cuối Năm từ ngày 06. 01 đến ngày 10. 01. 2020.

Đề tài Tĩnh Tâm năm nay là “Sự trung tín trong ơn gọi đời sống thánh hiến” do Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng – Phó Giám Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đồng hành với chị em.

Những ngày cuối năm là thời gian rất là bận rộn cho tất cả mọi người. Đối với những người sống đời thánh hiến, chúng ta dành thời gian để nhìn lại một năm cũ đã qua, đây là một dịp thuận tiện để nhìn lại đời tu. Mặc dù với nhiều bận rộn lo cho việc họ đạo, tất cả Chị em Mến Thánh Giá Cái Mơn đã quy tu về Nhà Mẹ Cái Mơn để tham dự khóa Tĩnh Tâm Cuối Năm từ ngày 06.01 đến ngày 10.01.2020.

Đề tài Tĩnh Tâm năm nay là “Sự trung tín trong ơn gọi đời sống thánh hiến” do Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng – Phó Giám Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đồng hành với chị em. Lý do Cha chọn đề tài này vì chúng ta là những tu sĩ đang phải đối diện với những khủng hoảng về lòng trung tín của đời sống thánh hiến. Con người dễ bất tín với nhau là do thời đại thực dụng ngày hôm nay – được thì thương, không được thì bỏ. Thế nhưng, lý do sâu xa hơn hết chính là do con người đã mất dần ý thức về giá trị thiêng liêng cao quý của tình yêu và sống như không có sự hiện hữu của Thiên Chúa, từ đó con người tự do sống phóng túng theo cảm năng của mình. Vì thế, hơn lúc nào hết, sống trung tín là một lời chứng hùng hồn cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa xã hội hôm nay.

Trong 4 ngày tĩnh tâm Cha luôn luôn nhấn mạnh đến sự trung tín trong ơn gọi. Giữa thế hệ chạy theo thực dụng và một xã hội tục hóa, đây là một thách đố lớn cho đời tu hôm nay, tu sĩ vẫn giữ được lòng trung tín với giao ước, đặc sủng, với các lời khuyên Phúc Âm, với đời sống cộng đoàn quả là một điều rất khó. Bằng những kinh nghiệm và thông hiểu, Cha đã giúp chị em trở về cốt lỗi của đời tu là sự trung tín. Đời tu sẽ bất trung khi không có sự hiện hữu của Chúa trong cuộc sống của mỗi tu sĩ, sự trung tín của tu sĩ sẽ bị ảnh hưởng khi thiếu sự gặp gỡ gắn bó với Thiên Chúa qua việc trung thành giữ các giờ thiêng liêng, cụ thể qua các Bí Tích. Ngoài ra, sự trung tín trong đời tu còn tùy thuộc vào sự đồng hành trong đời sống huynh đệ cộng đoàn. Muốn sống tốt đời sống huynh đệ cần có sự hy sinh từ bỏ rất lớn để khép mình theo đặc sủng đòi hỏi. Sống được với nhau, sống vui trong cộng đoàn thì mới trung tín được với những gì đã thề hứa trong giao ước.
Ngày cuối của Tĩnh Tâm, vào lúc 10 giờ sáng ngày 10.01, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long đến huấn đức Chị em và cũng để chúc mừng Năm Mới. Một trong những vấn đề Đức Cha muốn đề cặp trong Năm Mới là:
1. Đời sống tu sĩ ngày hôm nay
2. Internet và smart phone
3. Sự thinh lặng
Mục đích của Đức Cha trong bài huấn đức là muốn chị em đặt Thiên Chúa là ưu tiên số một, vì vấn đề Internet và điện thoại ngày nay là một thách đố lớn trong xã hội làm cho đời sống đạo đức của giới trẻ xuống cấp. Tu sĩ chúng ta cần phải nhìn lại đời sống của mình.
Sau cùng là một vài tâm tình của Chị Tổng Phụ Trách đại diện cho tất cả Chị em có đôi lời cám ơn và mừng Năm Mới Đức Cha, và Cha giảng phòng. Nguyện xin Chúa Xuân ban tràn đầy hồng ân, sức khỏe và niềm vui cho Đức Cha và Cha Vinh Sơn để các Ngài có thể trung tín trong sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho các Ngài.

Ngày cuối năm, cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ, điều chỉnh tâm hồn, để hồi tâm xem điều gì mình còn thiếu sót, điều gì còn chưa chu toàn, điều gì chưa tốt. Để tạ lỗi với Chúa và tạ lỗi nhau. Tạ lỗi để nói lên lòng sám hối, ăn năn. Nguyện xin Chúa nung nấu tâm tình sám hối đích thực nơi chúng ta và ban cho chúng ta bình an từ nội tâm, để chúng ta cũng biết chia sẻ niềm an bình ấy với tha nhân và chị em bằng cảm thông, tha thứ, và xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Đồng thời, phó thác một năm mới sắp tới trong bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria nhân lành.

Ban VH-TT Hội Dòng MTG Cái Mơn

Một số hình ảnh:

Trả lời