Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Anê Lê Thị Lễ

Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 20. 05. 2024 vừa qua, tại Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đã diễn ra Thánh Lễ an táng, cầu nguyện và tiễn đưa Dì Anê Lê Thị Lễ do Đức Cha Phê-rô Huỳnh Văn Hai Giám mục Giáo phận Vĩnh Long chủ tế. Đồng tế trong Thánh Lễ có Cha Gioan Phạm Hữu Diện – Đặc trách Tu sĩ Giáo phận, Cha Gioan Baotixita – Tuyên úy Hội Dòng và gần 30 Cha trong giáo phận.

Chia sẻ trong Thánh Lễ, Đức Cha Phê-rô nhấn mạnh rằng Chúa Giê-su vẫn luôn hiện diện bên từng người chúng ta ngay cả lúc ta cảm thấy cô đơn nhất. Chúng ta tin tưởng phó thác Dì Anê trong tay yêu thương của Chúa, chắc chắn Dì cũng sẽ được ở bên Chúa trong ánh sáng và bình an vĩnh cửu.

Kết thúc Thánh Lễ, chị em trong Hội dòng cùng nhau tiễn đưa Dì Anê đến nơi an nghỉ.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận linh hồn Dì Anê vào hợp đoàn cùng các Thánh trên Thiên Đàng.

Ban VH – TT Mến Thánh Giá Cái Mơn

Một số hình ảnh:

Trả lời